Ha egen häst – När det passar dig!

Rid obehindrat och ha ensamrätt på din favorit ponny/häst under lektionsverksamhet eller rid utanför verksamheten, vid en tidpunkt när det passar dig.

Delfodervärdskap är för dig som känner….

→ att du vill få ut mer häst och ridkunskap än att bara vara ridskoleelev.
→ att din tid idag kanske inte räcker helt till för dig att ha en egen bästa vän på heltid.
→ att din ekonomi idag kanske inte räcker för att köpa häst samt handha den på heltid.
→ drömmer om att skaffa egen häst men önskar mer erfarenhet och stöd innan den stora dagen.
→ att du som förälder inte har tillräckligt med kunskap för att möta ditt barn i önskan om en egen ponny.

Delfodervärd med obehindrad ensamrätt till hästen.
7 dagar: 4200 kr /månad

Aktivering samt om skötsel av häst förväntas ske minst 5 dagar per vecka.

Som delfodervärd med obehindrad ensamrätt har du alltid förtur till din foderhäst i lektionsverksamhet och andra aktiviteter, ridläger, träningar och tävlingar, förutsatt att din ponny/häst är lämpad för den aktuella aktiviteten. 

Delfodervärd med fasta dagar varje vecka, delad ponny/häst.

2 dagar: 2800 kr /mån
3 dagar: 3600 kr /mån
4 dagar: 4000 kr /mån

För familjer & ridcentrets elever

  • Ridande elev på ridcentret erhåller 15% rabatt på ovan priser
  • Familj (min. 2 personer från samma hushåll) erhåller 20% rabatt på ovan priser
    Rabatterna kan inte kombineras.

Mer information om delfodervärdskap

Du rider och sköter om hästen självständigt utanför lektionsverksamheten. Dvs på tider och dagar den inte är bokad att gå på lektion eller delta i ridcentrets aktiviteter. Du får möjlighet till tre dagars intro där vi går igenom allt från hur man skall hämta hästen i hagen till hur man skall visitera hästen och sköta om enklare sårvård samt hantera utrustningen. Efter dessa 3 introduktionsdagar förväntar vi oss att du skall klara uppgiften självständigt. Vi finns alltid tillgängliga som mentor och bollplank vid frågor eller som stöd vid uppkomna situationer eller händelser under avtalstiden och syftet är att få möjlighet att lära sig hur det är att ha en egen häst med stöd och mentorskap.

Då hästarnas ordinarie arbetsuppgifter är att gå som lektionshästar har vi beslutat att ingen ridning på utebana eller aktivering av hästen i ridhuset är tillåten utan särskild överenskommelse med hästansvarig på ridcentret. Endast uteritter med distans och tempoväxling i alla gångarter, med hänsyn till vad underlaget tillåter är önskvärt. Att tänka på är att detta är umgänge med hästar under utomhusvistelse, kläder efter väder och vi förväntar oss att du rider när det regnar, när det snöar och när det är sol.

Du ska kunna hantera hästen obehindrat i alla gångarter samt kunna rida den i tillfredsställande korrekt form. Provridning sker för varje ekipage innan avtal sluts.
I avtalet står det tydligt om skyldigheter och rättigheter samt de förväntningar båda parter har på varandra enligt överenskommelsen för aktuell häst/ponny. Det kan förekomma särskilda undantag eller överenskommelse gällande olika individer och ryttare och då är dessa överenskommelser specifikt för just de ekipaget och gäller alltså inga andra.

Syfte för ryttaren

Möjlighet att få ha fritt umgänge med häst med mer frihet under ansvar och utveckla både hästkunskap och få en möjlighet att samla erfarenhet kring ett hästägande samt hur man bör tänka kring nyttjandet av hästen beroende på vad ens mål och vision är i träningssammanhang. Lära sig mer om det sociala samspelet, hur kommunicerar man på hästens villkor? En djupare förståelse samt kunskap kring omskötsel, sårvård och all annan omvårdnad som ingår kring att ha egen häst, exempelvis; Tvätta/bada hästen vid behov, ryktning och visitering, kamma, fläta man & svans, hantera och sköta om enklare daglig sårvård. Vad innebär träckprovsanalys och varför gör man det? Hur tänker man kring skador och veterinärvård? När ska man söka veterinärvård och vad kan man hantera med rätt kunskap själv hemma? Försäkring, vad bör jag tänka på om olyckan är framme? Hur tar jag hand om utrustningen kontinuerligt på bästa sätt. Allt sker efter anvisning av oss. 

Syfte för ponnyn/hästen

Hästen får dels möjlighet att vara läromästare i ett långvarigt samarbete/relation med sin ryttare samt komma ut utanför en stereotyp lektionsmiljö med möjlighet till kontinuitet under samma ryttare för att aktiveras med mer variation i utomhusterräng. 

Syftet med kostnaden är ett bidrag som omfattar hästens löpande kostnader och utgifter utöver anläggningsavgift samt stallplats, såsom strö, gödselhantering, grovfoder, kraftfoder, mineraler, tillskott, friskvård och hälsovård samt behandlingar, försäkring, förbrukningsvaror, träckprovsanalys, avmaskningsmedel, slitage av utrustning, skor, veterinärvård mm. Du får under avtalstiden också möjlighet att lära dig mer kring just dessa punkter så att du vet hur de ska hanteras till den dag du står med egen häst. Det ingår även medlemskap i Ridvägar i Gryta för varje ryttare.

Viktigt att tänka på

Att bli fodervärd är något du binder upp dig till, både gällande att betala i tid och att ta ditt ansvar de dagar du har valt att vara fodervärd på. Vid semester eller annat som påverkar din möjlighet att dyka upp enligt avtalet så måste detta meddelas i god tid. Sjukdom eller akuta förhinder måste också meddelas så snart som möjligt. 

Ridcentret har samma skyldigheter mot dig som fodervärd – är din foderhäst sjuk, uppbokad på annat eller av annan anledning inte är tillgänglig, ska detta meddelas till dig som fodervärd i så god tid som möjligt. 

Fodervärdsavtalet löper 2 månader åt gången med automatisk förnyelse och har 1 månads ömsesidig uppsägningstid.

Är du intresserad? Maila till aktiviteter@savaridcenter.se och skicka med:

  • Önskemål på ponny/häst (Vi matchar ryttare med lämplig ponny/häst)
  • Vikt & längd
  • Vilken grupp/nivå du rider i just nu
  • Om du är intresserad av att rida 2, 3, 4 dagar per vecka eller ensamrätt (7 dagar per vecka).