Proposition / Meddelande från tävlingsarrangören 

Sugar Cup 2 juni 2024 

Sugar Cup med träning och stilbedömd uppridning på Säva Ridcenter, söndag den 2a juni, 60 cm för ponny. Storhäst kan delta på 60 cm utanför cupen om så önskas.

Sugar Cup för Ponny, är en träningsCup för ryttare på B, C och D ponny. Ingen tävlingslicens krävs, då arrangemanget håller träningsstatus. Dagen är uppdelad i två delar, vilka båda ska genomföras. På förmiddagen genomförs träningsdelen, som utförs på mellan 8-12 hinder upp till 60 cm inkl vattenhinder, upp-/nedhopp och grav. Max fem ekipage per grupp. 

Efter lunch rider man upp för en stilbedömd terrängritt under tävlingslika förhållanden på de hinder man tränat på under förmiddagen. Utrustning som vid fälttävlans terrängmoment. För att få genomföra uppridningen, är det obligatoriskt att genomföra träningen på förmiddagen och vice versa. Ekipagen som har fälttävlanskort kan starta den stilbedömda omgången direkt utan att träna först även om det är att rekommendera. Man startar och rider en och en och ritten bedöms enligt inverkansbedömd terrängritt. Efter ritten skrittar ryttaren fram till domaren och får sina kommentarer om ritten. Endast i region- och sverigefinal delas poäng ut. I kvalomgångar ges endast skriftliga och muntliga omdömen. Banskiss finns tillgänglig digitalt och utskriven på plats. Efter avslutad stilbedömd terrängritt erhåller deltagaren diplom som visar deltagande i omgången. Rosett finns att köpa för 70 kr.

Regler för region- och sverigefinal

Alla ekipage som genomfört två stilbedömda terrängritter i sitt eller angränsande distrikt är välkomna att starta Regionfinal för mellan-Sverige. Till regionfinalen sker ingen utslagning på poäng. Du ska kunna uppvisa var dina kvalomgångar har ridits i samband med utlämnande av nummerlapp vid Regionfinalen. Från Regionfinalen går sedan ett kvoterat antal ekipage vidare till Final.

Anmälan

Anmälan sker genom nedan anmälningsformulär och betalning via Swish till 123 170 0707 (Säva Ridcenter).
600 kr för träning & uppridning, alternativt 300kr för endast stilbedömda uppridningen (om fälttävlanskort innehas av ryttaren). Skriv Sugar Cup samt deltagarens namn vid betalning.


Villkor för anmälan & deltagande

  • Sista dag för anmälan: 23 maj kl 23:59.
  • Startavgiften ska vara Säva Ridcenter tillhanda senast den 23 maj.
  • Avanmälan skall ske senast den 23 maj, annars debiteras startavgiften.
  • Uppvisande av läkarintyg eller veterinärintyg krävs för att ett anmält ekipage som önskar avanmäla senare än 23 maj ej skall debiteras startavgiften.
  • För dig som endast anmäler till uppridning: giltigt fälttävlanskort måste visas upp innan start.

Tränings / tävlingsplatsen

Tränings / tävlingsplatsen är Säva Ridcenter, Örsundsbro. Underlag gräs. Tider för träning och uppridning meddelas när vi vet antalet deltagare. Cafeteria och lunchservering finns på anläggningen i anslutning till terrängbana och parkering, som har öppet under dagen. Betalning med swish. 

Tränare och stilbedömare är Charlotte Brunius, C-tränare Fälttävlan. 

Deltagande för Säva Ridcenters elever

Om du som ridskoleelev på Säva Ridcenter önskar delta i Sugar Cup så vill vi att du under det senaste året har deltagit på minst 1 terrängträning.

Prata med din ridlärare innan anmälan och i anmälningsformuläret skriver du 3 hästönskemål.

Total kostnad för deltagande ridskoleelev är 820 kr som fördelas enligt: 225 kr hästhyra, 300 kr träning, 300 kr uppridning.

Kontaktpersoner

För frågor om träning och uppridning, kontakta Charlotte Brunius, charlottebrunius@hotmail.com, tel 072-395 21 03.
För frågor om anläggningen på Säva Ridcenter, kontakta Kamilla Nylén, aktiviteter@savaridcenter.se. 

Mer info om Sugar Cup hittar du på Pernilla och Ted Velanders hemsida http://www.flyingehus.se 

Välkomna till Säva Ridcenter! 


Anmälningsformulär

Anmäl dig genom formuläret via länken HÄR. Du behöver bara fylla i en gång per ekipage och du får en kopia på din anmälan via mail.