Proposition / Meddelande från tävlingsarrangören 

Sugar Cup 27e maj 2023 

Sugar Cup med träning och stilbedömd uppridning på Säva Ridcenter, lördagen den 27e maj, 60 cm för ponny och 80 cm för häst. 

Sugar Cup för Ponny, är en tränings Cup för ryttare på B, C och D ponny. Ingen tävlingslicens krävs, då arrangemanget håller träningsstatus. Dagen är uppdelad i två delar, vilka båda ska genomföras. På förmiddagen genomförs träningsdelen, som utförs på mellan 8-12 hinder upp till 60 cm inkl vattenhinder, upp-/nedhopp och grav. Max fem ekipage per grupp. 

Efter lunch rider man upp för en stilbedömd terrängritt under tävlingslika förhållanden på de hinder man tränat på under förmiddagen. Utrustning som vid fälttävlans terrängmoment. För att få genomföra uppridningen, är det obligatoriskt att genomföra träningen på förmiddagen och vice versa. Ekipagen som har fälttävlanskort kan starta den stilbedömda omgången direkt utan att träna först även om det är att rekommendera. Man startar och rider en och en och ritten bedöms enligt inverkansbedömd terrängritt. Efter ritten skrittar ryttaren fram till domaren och får sina kommentarer om ritten. Endast i region- och sverigefinal delas poäng ut. I kvalomgångar ges endast skriftliga och muntliga omdömen. Banskiss finns tillgänglig digitalt och utskriven på plats. Efter avslutad stilbedömd terrängritt erhåller deltagaren diplom som visar deltagande i omgången. Rosett finns att köpa för 70 kr.

Regler för region- och sverigefinal

Alla ekipage som genomfört två stilbedömda terrängritter i sitt eller angränsande distrikt är välkomna att starta Regionfinal för mellan-Sverige. Till regionfinalen sker ingen utslagning på poäng. Du ska kunna uppvisa var dina kvalomgångar har ridits i samband med utlämnande av nummerlapp vid Regionfinalen. Från Regionfinalen går sedan ett kvoterat antal ekipage vidare till Final 

Salty Cup för häst 80 cm, gäller samma upplägg som ovan. Dock finns ingen final att kvala till. 

Anmälan

Anmälan sker genom nedan anmälningsformulär och betalning via Swish till 123 170 0707 (Säva Ridcenter).
600 kr för träning & uppridning, alternativt 300kr för endast stilbedömda uppridningen (om fälttävlanskort innehas av ryttaren). Skriv Sugar Cup, höjd samt deltagarens namn vid betalning.


Villkor för anmälan & deltagande

  • Sista dag för anmälan: 17 maj, kl 23:59.
  • Förlängd anmälningstid till 24 maj. Ingen avbokning, betalning i samband med anmälan.
  • Startavgiften ska vara Säva Ridcenter tillhanda senast 17 maj.
  • Avanmälan skall ske senast 17 maj, annars debiteras startavgiften.
  • Uppvisande av läkarintyg eller veterinärintyg krävs för att ett anmält ekipage som önskar avanmäla senare än 17 maj ej skall debiteras startavgiften.
  • För dig som endast anmäler till uppridning: giltigt fälttävlanskort måste visas upp innan start.

Tränings / tävlingsplatsen

Tränings / tävlingsplatsen är Säva Ridcenter, Örsundsbro. Underlag gräs. Tider för träning och uppridning meddelas när vi vet antalet deltagare. Cafeteria och lunchservering finns på anläggningen i anslutning till terrängbana och parkering, som har öppet under dagen. Betalning med swish. 

Tränare och stilbedömare är Anna Fagrell, tillsammans med Charlotte Brunius (under utbildning C-tränare Fälttävlan). 

Deltagande för Säva Ridcenters elever

Om du som ridskoleelev på Säva Ridcenter önskar delta i Sugar Cup så vill vi att du under HT22 eller VT23 har deltagit på minst 1 terrängträning.

Prata med din ridlärare innan anmälan och i anmälningsformuläret skriver du 3 hästönskemål.

Total kostnad för deltagande ridskoleelev är 800 kr som fördelas enligt: 200 kr hästhyra, 300 kr träning, 300 kr uppridning.

Kontaktpersoner

För frågor om arrangemanget, kontakta  Charlotte Brunius, charlottebrunius@hotmail.com, tel 072-395 21 03.
För frågor om anläggningen på Säva Ridcenter, kontakta Jennifer Svanborg, jennifer@savaridcenter.se

Mer info om Sugar Cup hittar du på Pernilla och Ted Velanders hemsida http://www.flyingehus.se 

Välkomna till Säva Ridcenter! 


Anmälningsformulär

Anmäl dig genom formuläret via länken HÄR. Du behöver bara fylla i en gång per ekipage och du får en kopia på din anmälan via mail.