Sedan hösten 2022 har Säva Ridcenter ett samarbete med osteopaten Anna Sahlgren på Pesa Hästterapi. Anna besöker regelbundet ridcentret för prehab av våra verksamhetshästar. Vid behov hjälper Anna även till med rehab. Detta samarbete främjar ännu mer välmående arbetskollegor.

Vad är prehab?

Prehabträning handlar om prevention, alltså vad du kan göra i förebyggande syfte och stärka, för att undvika skador i framtiden.