Ridlektioner i grupp, terminsvis

Ridlektioner i grupp faller under distansavtalslagen och har 14 dagars ångerrätt från den dag du har tackat ja till den erbjudna platsen. Vid godkännande till erbjuden plats i ridgrupp, mindre än 14 dagar innan gruppens nästkommande lektion startar, så anses ångerrätten vara förbrukad när eleven påbörjar sin ridlektion.

När ni anmäler er till att rida anmäler ni er till ett ridabonnemang terminsvis. Detta fortlöper tills en skriftlig uppsägning skett senast 4 veckor innan terminen avslutas.

Uppsägning av abonnemanget kan endast ske inför ny termin, senast 4 veckor innan pågående termin slutar. Detta för att vi ska kunna planera nästkommande termins gruppindelning och meddela förändringar till berörda i tid.

Inga pengar återbetalas vid uppsägning. 

Vid sjukdom under längre tid kan i vissa fall återbetalning ske, mot uppvisande av läkarintyg och enligt överenskommelse.

Prova på-ridning

Det finns möjlighet att ”prova på” på fredagar och lördagar innan man bestämmer sig för att binda upp sig för en hel termin.

Kurser, lovaktiviteter & Pay-aktiviteter

Fristående kurser, träningar, lov- och Pay-aktiviteter på Säva Ridcenter är bindande vid bokning. Vid vissa tillfällen betalas hela avgiften i samband med anmälan och vid vissa tillfällen betalas avgiften på plats. Vid avbokning debiteras hela kostnaden.

Pay-aktiviteter innefattar Pay & Jump, Pay & Cross och Pay & Ride. Vid uppvisande av giltigt sjukintyg från läkare debiteras inte kostnaden för kursen eller aktiviteten.

Ridläger

Ridläger faller under distansavtalslagen och har 14 dagars ångerrätt vid bokning. Vid bokning mindre än 14 dagar innan ridlägret så anses ångerrätten vara förbrukad om eleven startar ridlägret.

Avbokningsregler för ridläger

  1. 90 dagar eller mer till lägret går hela anmälningsavgiften förlorad vid eventuell avbokning.
  2. 90-30 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 25 % av resterande lägeravgift betalas.
  3. 30-10 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 50 % av resterande lägeravgift betalas.
  4. 10-0 dagar till lägret förutom anmälningsavgift även 80 % av resterande lägeravgift betalas

Vi följer SRR, Sveriges Ridlägers riksförbunds avbokningsregler, http://www.ridlager.se/vaara-villkor/

Avbeställningsskydd för ridläger

Vill du kunna avboka vid akut sjukdom? Möjlighet finns att lägga till ett avbeställningsskydd för 500 kr för veckolägren och 200 kr för halvdagslägren, genom att ange det vid anmälan och betala i samband med bokningsavgiften. Du får då tillbaka hela ridlägeravgiften mot uppvisande av ett läkarintyg. Avbokningen kan ske fram till dess att lägret börjar. Vid sjukdom under lägret, får du tillbaka avgiften för matkostnaden minus de dagar som du har varit på lägret.

Betalning & Faktura

Vi fakturerar via e-post, om du önskar mottaga pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift på 50:-

Utebliven betalning innebär att ridplatsen spärras fram tills betalning eller annan överenskommelse skett. Vi skickar ut 2 påminnelser, därefter skickas fakturan vidare till Svea Inkasso. Extra kostnader tillkommer om fakturan inte betalas enligt förfallodatum.

Distansavtalslagen & 14 dagar ångerrätt

Distansavtalslagen och 14 dagars ångerrätt gäller vid bokning av ridläger och ridskola. När elev påbörjat ridtermin eller ridläger så anses ångerrätten vara förbrukad.
Distansavtalslagen gäller ej fristående kurser, privata ridturer, aktiviteter så som pay & jump, pay & cross, pay & ride och prova på-ridning, då detta är bindande vid bokning.

Villkor uppdaterade 2 januari 2023.