Bilder från terrängbanan

 Nya bilder tillkommer och de gamla uppdateras allteftersom arbetet med hindren går framåt.

dsc00647

Vattenhinder (inkl Amigo som älskar att sola på kanten) 

dsc00618

Banken från sidan (lilla är 70 cm och den stora 90 cm)

dsc00617

Banken framifrån

dsc00620

Större grav (ca 70 cm lång)

dsc00621

Mindre grav (ca 50 cm lång)

dsc00612

Trappan

dsc00608

Uthoppet vid vår runsten

 

dsc00577

Pallisad

 

dsc00573

Nina och Elof gräver hål för palissadens stolpar

 

dsc00554

Coffin

 

dsc00599

Stockhinder (litet och stort)

 

dsc00597

 Lilla stocken

 

dsc00530

Litet upp/nerhopp.

dsc00593

Arbete pågår med lilla banken och ”Rolfs backe”

 

 

dsc00531

Lilla banken
50 cm (ska slätas ut så den blir platt)

dsc00594

Blivande däckhinder