Ann-träning 8 april

Ann kommer 8 april på snabbvisit och tar ett fåtal ekipage. De flesta tider är bokade men det finns ca två platser kvar (beroende på om vädret fortsätter vara fint så att vi kan rida de sista lektionerna ute). Hör av dig till Katta 070-584 82 59 om du är intresserad. Tider går att ordna under hela dagen.

Prel tider 8 april

8.15 Krirri
9.00 Nina
9.45 Anki
10.30 Benita
11.15 Nina

13.00 Matilda
13.45 Katta
14.30 Emma B
15.15 Sofie B
16.00 Katta
16.45 Karin